top of page
MS.jpg
DSC02801.JPG

Bilimsel Çalışmalarım

Bu sayfada akademik çalışma hayatım boyunca ürettiğim ve ortaya çıkmasında yoğun emeğim olan bilimsel çalışmalarımdan bazılarını sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca uzmanlık alanlarım ve kliniğimizde gerçekleştirebildiğimiz testler hakkında bilgilendirmeler bulacaksınız. 

Bilimsel Çalışmalarım

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: 

 

 1. SİPAHİ MEHMET, Günaydın Mücahı̇t, Kesı̇cı̇oğlu Tuğrul, Usta Murat, Tezcan Yavuz Berna, Tomruk Canberk (2019). A new approach to prevent ischemia/reperfusion injury in a rat model: remote ischemic conditioning. Archıves Of Gynecology And Obstetrıcs, 299(6), 1691-1699., Doi: 10.1007/s00404-019-05149-1 (Yayın No: 5004849) 

 2. SİPAHİ MEHMET (2019). Effects of Autologous Platelet-Rich Plasma on Endometrium Thickness and Pregnancy Rates During Intrauterine Insemination. Middle Black Sea Journal of Health Science, 5(2), 63-66., Doi: 10.19127/mbsjohs.544429 (Yayın No: 5199906) 

 3. Günaydın Mücahı̇t, SİPAHİ MEHMET, Kesı̇cı̇oğlu Tuğrul, Usta Murat, Tezcan Yavuz Berna, Tokgöz Vehbı̇ Yavuz (2019). The value of plasma SCUBE1 and oxidative stress parameters in the early diagnosis of acute ovarian torsion. Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy, 120(06), 456-461., Doi: 10.4149/BLL_2019_073 (Yayın No: 5098081) 

 4. Tokgöz Vehbı̇ Yavuz, SİPAHİ MEHMET, Aydın Yunus, Tekı̇n Ahmet Başar (2020). Does multifollicular development and number of intermediate follicles contribute to the effect of luteal phase support with vaginal progesterone gel in intrauterine insemination cycles?. Gynecologıcal Endocrınology, 36(1), 72-76., Doi: 10.1080/09513590.2019.1631277 (Yayın No: 5123799) 

 5. SİPAHİ MEHMET, Tokgöz Vehbı̇ Yavuz, Keskı̇n Özlem, Atasever Melahat, Menteşe Ahmet, Demı̇r Selı̇m (2019). Is Ovarian Volume a Good Predictor to Determine Metabolic Syndrome Development in Polycystic Ovary Patients. Journal Of Obstetrıcs And Gynaecology, 39(3), 372-376., Doi: 10.1080/01443615.2018.1522530 (Yayın No: 4414968) 

 6. Keskı̇n Özlem, SİPAHİ MEHMET, Tokgöz Vehbı̇ Yavuz, Takır Selçuk, Fındık Güvendı̇ Gülname (2018). The effect of benfothiamin and vitamın D in ischemia / Reperfusionmodel of rat skeletal muscle. E Journal of Cardiovascular Medicine, 2(06), 68-74. (Yayın No: 4296469) 

 7. Tokgöz Vehbı̇ Yavuz, SİPAHİ MEHMET, Keskı̇n Özlem, Fındık Güvendı̇ Gülname, Takır Selçuk (2018). Protective effects of vitamin D on ischemia-reperfusion injury of the ovary in a rat model. Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 21(6), 593-599., Doi: 10.22038/IJBMS.2018.26914.6581 (Yayın No: 4296472) 

 8. SİPAHİ MEHMET, Tokgöz Vehbı̇ Yavuz, Alanya Tosun Şebnem (2018). An appropriate way to predict fetal gender at first trimester: anogenital distance. The Journal of Maternal-Fetal Neonatal Medicine, 32(12), 2012-2016., Doi: 10.1080/14767058.2018.1424131 (Yayın No: 4083641) 

 9. Kulhan Gözde, Kulhan Mehmet, Arslan Naykı Ümı̇t, Naykı Cenk,Uluğ Paşa, Akkaya Emrah, Aldemir Onur, Yıldırım Yusuf, SİPAHİ MEHMET (2016). Retrospective evaluation of clinical and pathological features as well as diagnostic and treatment protocols of primary vaginal malignancy. Ginekologia Polska, 87(8), 541-545., Doi: 10.5603/GP.2016.0041 (Yayın No: 3142412) 

 10. Kulhan Mehmet, Kulhan Gözde, Arslan Naykı Ümı̇t, Naykı Cenk, Uluğ Paşa, SİPAHİ MEHMET, Yıldırım Yusuf (2016). Assessment of clinicopathological features evaluation of treatment and prognosis of clear cell and serous papillary endometrial carcinoma. Ginekologia Polska, 87(8), 570-574., Doi: 10.5603/GP.2016.0046 (Yayın No: 3142319) 

 11. İbrahim Uyar, Gülhan İbrahim, SİPAHİ MEHMET, Çetin Ferhat, Merih Hanhan, Özeren Mehmet (2012). Risk factors for surgery in patients with tuba ovarian abscess. Archives of Gynecology and Obstetrics, 286(4), 973-975., Doi: 10.1007/s00404-012-2385-4 (Yayın No: 2022064) 

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

 

 1. SİPAHİ MEHMET, Mümüşoğlu Sezcan, Bozdağ Gürkan, Sever Ayten, Yeğenoğlu Hande, Coşkun Akçay Neslı̇han, Karakoç Sökmensüer Lale, Yaralı Hakan (2018). Supplementation Of Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor To Culture Medium Might Rectify Pregnancy Rates In Patients Having History Of Failed IVF Due To Embryo Development Arrest. COGI (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4505261) 

 2. Coşkun Akçay Neslı̇han, Mümüşoğlu Sezcan, SİPAHİ MEHMET, Sever Ayten,Yeğenoğlu Hande, Bozdağ Gürkan, Karakoç Sökmensüer Lale (2019). Does the timing of ICSI after cumulus removal would have a critical role in clinical pregnancy rates at ART cycles?. Klinik Embryoloji Derneği Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5703136) 

 3. Alanya Tosun Şebnem, Özkaya Enı̇s, Aru Başak, Demı̇rel Gülderen, Çöğendez Ebru, SİPAHİ MEHMET (2019). Does LH supplementation in poor responders affect granulosa cell apoptosis rate in ART?. ASRM, 112(3), 426, Doi: 10.1016/j.fertnstert.2019.08.047 (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:5615902) 

 4. Alanya Tosun Şebnem, Gürsoy Erzı̇ncan Selen, SİPAHİ MEHMET, Tosun Alptekı̇n (2018). The Role Of Elastosonography And Ultrasonogrraphy İn The Characterization Of The Breast Lesions. 7. Kahekon Uluslararası Karadenı̇z Aı̇le Hekı̇mlı̇ğı̇ Kongresı̇ (Tam Metin Bildiri/Sözlü 

 5. Tokgöz Vehbı̇ Yavuz, SİPAHİ MEHMET, Keskı̇n Özlem, Fındık Güvendı̇ Gülname, Takır Selçuk (2016). Does Vitamin D Prevent İschemia Reperfusion İnjury Of Ovary On A Rat Model. XI. Türk Alman Jinekoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3142863) 

 6. Keskı̇n Özlem, Kesici Uğur, Kesı̇cı̇ Sevgı̇, SİPAHİ MEHMET, Tokgöz Vehbı̇ Yavuz, Avcı Esı̇n, Fındık Güvendı̇ Gülname, Mazlum Tuğba, Kara Hanife, Küçükaslan Mustafa Nezihi (2016). The Utılızatıon Of C Type Natrıuretıc Peptıde Levels On Experımental Muscle And Kıdney Ischemıa Reperfusıon Model In Rats At Clınıcal And Laboratory Pratıcs. 12. uluslararası kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahide yenilikler kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3314126) 

 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 1. SİPAHİ MEHMET (2020). Nullipar gebe kadınlarda doğuma hazırlık eğitimin doğum şekli üzerine etkisi. Pamukkale Medical Journal, 13(1), 61-67., Doi: 10.31362/patd.598253 (Kontrol No: 6073806) 

 2. SİPAHİ MEHMET, Tokgöz Vehbı̇ Yavuz, Öner Soner Recai, Kulhan Mehmet, Kulhan Gözde, Özeren Mehmet (2017). Uterin Arter Doppler, AFP ve hCG’nin Perinatal Sonuçlar Açısından Değerlendirilmesi. Kocatepe Tıp Dergisi, 18(2), 49-54. (Kontrol No: 3142642) 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 

 

 1. SİPAHİ MEHMET, Alanya Tosun Şebnem, Tutar Sadettı̇n Oğuzhan, Tokgöz Vehbı̇ Yavuz, Tekı̇n Ahmet Başar (2020). İntrauterin İnseminasyon Sikluslarında Mikroakışkan Sperm Ayıklama Çipleri İle Konvansiyonel Yöntemin Karşılaştırılması. 3. Karadeniz Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6605601) 

 2. SİPAHİ MEHMET, Günaydın Mücahı̇t, Kesı̇cı̇oğlu Tuğrul, Usta Murat, Tezcan Yavuz Berna, Tomruk Canberk (2019). A New Approach to Prevent Ischemia/Reperfusion Injury in a Rat Model: Remote Ischemic Conditioning. 17. TJOD Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5039457) 

 3. SİPAHİ MEHMET (2019). Intrauterin Gelişme Geriliği Olan Fetusa Yaklaşım. 2. Karadeniz Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:5100080) 

 4. Türkler Can, SİPAHİ MEHMET (2019). Doğumdan 11 ay sonra tanı alan plasenta increata: olgu sunumu. 2. Karadeniz Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5004850) 

 5. Türkler Can, SİPAHİ MEHMET (2019). Histerektominin gestasyonel trofoblastik neoplazi tedavisindeki rolü: tek merkez deneyimi. 2. Karadeniz Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5004852) 

 6. Tokgöz Vehbı̇ Yavuz, SİPAHİ MEHMET, Alanya Tosun Şebnem (2018). Fiziksel Aktivite,Vücut Kitle İndeksi ve Lipid Düzeyleri ile Menopozal Semptomların İlişkisi: Kesitsel Ön Çalışma. TSRM (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4459412) 

 7. SİPAHİ MEHMET (2018). Mikroakışkan Sperm Ayıklama Çipleriyle Yapılan İntrauterin İnseminasyon Uygulamasında Kliniğimizin Deneyimi. TSRM (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4459406) 

 8. SİPAHİ MEHMET (2018). Dıştan İçe TOT Operasyonunda Kliniğimizin Deneyimi – 55 Olgu. 4. Karadeniz Üroloji Sempozyumu, 14-15. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4340125) 

 9. SİPAHİ MEHMET (2018). Üriner İnkontinans. Karadeniz Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4296465) 

 10. Tokgöz Vehbı̇ Yavuz, SİPAHİ MEHMET, Korkmazer Engı̇n, Hassa Hikmet (2016). Gonadotropin ile ovulasyon indüksiyon yapılan inseminasyon sikluslarında luteal faz progesteron desteğinin yeri var mıdır. 7. Ulusal Üreme Endokrı̇nolojı̇sı̇ Ve İnfertı̇lı̇te Kongresı̇ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3142969) 

 11. SİPAHİ MEHMET, Tokgöz Vehbı̇ Yavuz, Keskı̇n Özlem, Atasever Melahat, Menteşe Ahmet, Demı̇r Selı̇m (2016). Polikistik Ovaryan Morfoloji ve Ovaryan Kan Akımının Menstrüel Patern Fiziksel Görünüm ve Kardiovasküler Hastalıklarla İlişkisi. 7. Ulusal Üreme Endokrı̇nolojı̇sı̇ Ve İnfertı̇lı̇te Kongresı̇ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3142999) 

 

Diğer Yayınlarım:

 

 1. Tokgöz Vehbı̇ Yavuz, SİPAHİ MEHMET, Kesı̇cı̇oğlu Tuğrul, Özen Özkan, Kozan Ramazan, Numan Onur (2018). Mucinous Cystadenoma of the Appendix Mimicking the Left Adnexal Mass. Austin Journal of Obstetrics and Gynecology, 5(3), 1099-1100. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 6071974) 

 2. SİPAHİ MEHMET, Tokgöz Vehbı̇ Yavuz (2017). Distinguish functional hypothalamic amenorrhea and isolated GnRH deficiency: A case report and review of the literature. Obstetrics and Gynecology Reports, 1(2), 1-3., Doi: 10.15761/OGR.1000109 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 3674334) 

 3. SİPAHİ MEHMET, Tokgöz Vehbı̇ Yavuz (2017). A 16-Year-Old Girl with Torsion of a Hyperstimulated Ovary Caused by an Aromatase Deficiency. Journal of Gynecologic Surgery, 33(4), 164-169., Doi: 10.1089/gyn.2016.0102 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 3613103) 

 4. Burkankulu Ağırbaş Derya, Tokgöz Vehbı̇ Yavuz, SİPAHİ MEHMET, Erin Recep, Livaoğlu Ayten, Kozan Ramazan (2017). Papillary carcinoma of the thyroid in a mature cystic teratoma of the ovary: a case report. Journal of Turgut Ozal Medical Center, 24(1), 91-93., Doi: 10.5455/jtomc.2016.10.110 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 

 5. Kulhan Nur Gözde, Kulhan Mehmet, Arslan Naykı Ümı̇t, Naykı Cenk, Uluğ Paşa, SİPAHİ MEHMET, Yıldırım Yusuf (2016). Placenta increta, mimicking gestational trophoblastic disease and cesareanscar pregnancy, diagnosed eleven months after delivery: A case report. Journal of Cases in Obstetrics Gynecology, 3(1), 33-35. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 6162717) 

 6. İbrahim Uyar, Gülhan İbrahim, SİPAHİ MEHMET, Merih Hanhan, Özeren Mehmet (2011). Ectopic ovary confirmed by ovarian stimulation in a case of unicornuate uterus. Fertility and Sterility, 96(2), 122-124., Doi: 10.1016/j.fertnstert.2011.05.020 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2021334) 

 7. Hanhan Merih, SİPAHİ MEHMET, Öner Soner Recai, Tan Saz Nagihan, Demir Elçim, Uyar İbrahim, Ayaz Duygu, Özeren Mehmet (2011). Plevral Endometriyozis. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 21(1), 58-61. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 3142222)

 8. SİPAHİ MEHMET, Kuzucuoğlu Mustafa, Karaduman Mert, Naderı̇ Saı̇t, Topuz Ruhan Denı̇z (2000). Whiplash Yaralanmaları. The Journal of Turkish Spinal Surgery, 11(1), 13-16. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Editöre Mektup) (Yayın No: 4085692) 

 

Editörlük 

 

 1. Aegean Journal of Obstetrics and Gynecology (Diğer endeksler), Dergi, OJS/PKP, 01.12.2019 

 

 

Uluslararası ve Ulusal Kitaplar/Kitap Bölümleri

 

 1. Obstetride Temel Prensipler, Bölüm adı:(Gebelikte Dermatolojik Bozukluklar) (2020)., SİPAHİ MEHMET, Akademisyen, Editör:Cazip Üstün, Osman Fadıl Kara, Davut Güven, Emine Seda Güvendağ Güven, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 450, ISBN:978-605-258-942-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6286012) 

 2. Textbook of Assisted Reproduction, Bölüm adı:(Polycystic Ovarian Syndrome and Medically Assisted Reproduction) (2020)., Mümüşoğlu Sezcan, SİPAHİ MEHMET, Bozdağ Gürkan, Springer, Editör:Gautam Nand Allahbadia, Baris Ata, Bryan J. Woodward, Steven R. Lindheim, Bala Bhagavath, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 839, ISBN:978-981-15-2377-9, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6414594) 

 3. İn Vitro Fertilizasyon El Kitabı, Bölüm adı:(Klinik kullanım için in vitro maturasyon) (2018)., SİPAHİ MEHMET, Güneş Tıp, Editör:Serdar Günalp, Basım sayısı:4, Sayfa Sayısı 17, ISBN:978- 975-277-748-4, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 4658602) 

 4. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum_Polikistik Over Sendromu) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Ümit Aydoğan, Bayram Koç, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146174) 

 5. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Müllerian Anomaliler) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146315) 

 6. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Aile Planlaması) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146406) 

 7. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Tekrarlayan Gebelik Kayıpları) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146396) 

 8. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Gebeliğin Diğer Komplikasyonları) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146276) 

 9. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Endometriozis) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146380) 

 10. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Postterm Gebelik) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146259) 

 11. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Prekonsepsiyonel Danışma, Normal Gebelik ve Prenatal Bakım) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Ümit Aydoğan, Bayram Koç, Oktay Sarı, Cihangir Mutlu Ercan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146183) 

 12. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Rh İzoimmünizasyonu) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146283) 

 13. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum_Uterin Leiomiyomlar) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146385) 

 14. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Jinekolojik Muayene) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146290) 

 15. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Gebelik ve İmmünizasyon) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Ümit Aydoğan, Bayram Koç, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146216) 

 16. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Normal Eylem ve Doğum) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146247) 

 17. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Pelvik Ağrı) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146375) 

 18. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-İnfertil Çifte Yaklaşım) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Ümit Aydoğan, Bayram Koç, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3142800) 

 19. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Pediatrik ve Adölesan Jinekolojisi) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146298) 

 20. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146462) 

 21. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Amenore) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146322) 

 22. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Vulvovajinitler) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146436) 

 23. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Menstrüel Siklus) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146296) 

 24. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Cinsel İstismar) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146450) 

 25. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Pediatrik ve Adölesan Jinekolojisi) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146309) 

 26. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Ektopik Gebelik) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146388) 

 27. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Pelvik Taban Hastalıkarı) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146444) 

 28. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Postpartum Kanama) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Ümit Aydoğan, Bayram Koç, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146241) 

 29. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Pelvik İnflamatuar Hastalık) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146434) 

 30. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Menopoz) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146441) 

 31. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum- Pelvik Maligniteler) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146453) 

 32. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Preterm Eylem) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146250) 

 33. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Postpartum Bakım ve Laktasyon) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146287) 

 34. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Anormal Uterin Kanamalar) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146338) 

 35. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146429) 

 36. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Prenatal Tanı ve Tarama) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Ümit Aydoğan, Bayram Koç, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146429) 

 37. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Teratoloji) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Ümit Aydoğan, Bayram Koç, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146204) 

 38. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum- Antepartum Kanamalar) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Ümit Aydoğan, Bayram Koç, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146228) 

 39. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Gebelik ve Hipertansiyon) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146269) 

 40. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Hirsutizm ve Hiperandrojenemi ile Seyreden Bozukluklar) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146374) 

 41. Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kadın Hastalıkları ve Doğum-Antepartum Bakım) (2016)., SİPAHİ MEHMET, Parlak Adem, Güneş Tıp, Editör:Ümit Aydoğan, Bayram Koç, Oktay Sarı, Cihangir Mutlu Ercan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-975-2775-99-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6146189) 

 42. BİRİNCİ BASAMAK CERRAHİ HASTALIKLAR, Bölüm adı:(Normal Gebelı̇k Ve Doğum Öncesı̇ Bakım) (2014)., SİPAHİ MEHMET, Sage, Editör:Şafak Ekinci, Salim Özenç, Selahattin Özyürek, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 162, ISBN:978-605-5065-09-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6146057) 

 43. BİRİNCİ BASAMAK CERRAHİ HASTALIKLAR, Bölüm adı:(Bı̇rı̇ncı̇ Basamakta Oral Kontraseptı̇f Kullanımı Ve Vajı̇nı̇tlere Yaklaşım) (2014)., SİPAHİ MEHMET, Sage, Editör:Şafak Ekinci, Salim Özenç, Selahattin Özyürek, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 162, ISBN:978-605-5065-09-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3143090) 

 

Projelerde Yaptığım Görevler: 

 

 1. Deneysel Over Torsiyon Modelinde Plazma SCUBE1’in Tanısal Değeri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:Günaydın Mücahı̇t, Araştırmacı:Tezcan Berna, Araştırmacı:SİPAHİ MEHMET, Araştırmacı:Usta Murat, Araştırmacı:Tokgöz Vehbı̇ Yavuz, , 04/09/2017 - 04/12/2018 (Ulusal) 

 2. Polikistik Ovaryan Morfoloji ve Ovaryan Kan Akımının Menstrüel Patern, Fiziksel Görünüm ve Kardiovasküler Hastalıklarla İlişkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:SİPAHİ MEHMET, Araştırmacı:Keskı̇n Özlem, Araştırmacı:Atasever Melahat, Araştırmacı:Tokgöz Vehbı̇ Yavuz, , 01/04/2015 - 20/02/2017 (Ulusal) 

 3. Ratlarda Oluşturulan Deneysel Over Torsı̇yonu Modelı̇nde D Vı̇tamı̇nı̇nı̇n İskemı̇ Reperfüzyon Üzerı̇ne Etkı̇lerı̇, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı,  01/04/2015 - 01/04/2016 (Ulusal)

 4. Sıçanlarda oluşturulan deneysel endometriozis modelinde koenzim q10 etkisinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: Akarca Dı̇zakar Saadet Özen, Araştırmacı:Ömeroğlu Suna, Araştırmacı: Coşkun Akçay Neslı̇han, Araştırmacı:Demı̇rel Mürşı̇de Ayşe, Araştırmacı:SİPAHİ MEHMET, Araştırmacı:Karakoç Sökmensüer Lale, Araştırmacı:Boyunaga Hakan, , 20/04/2019 (Devam Ediyor) (Ulusal)

 5. Rat İskelet Kası İskemı̇ Reperfüzyon Modelı̇nde Benfotı̇amı̇n Ve D Vı̇tamı̇nı̇nı̇n Etkı̇lerı̇, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 01/04/2015 - 01/04/2016 (Ulusal) 

 6. Over Torsiyonunda İskemi Reperfüzyon Hasarını Önlemede Yeni Bir Yöntem Uzak Doku İskemisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:SİPAHİ MEHMET, Araştırmacı:Tezcan Berna, Araştırmacı:Tokgöz Vehbı̇ Yavuz, 04/09/2017 – (Ulusal)

Uzmanlık Alanları

Tüp Bebek

Aşılama (İntrauterin İnseminasyon)

Laparoskopi

Histeroskopi

Genital Estetik

Anormal Rahim Kanamaları

Myom

Polip

Endometriozis

Over Kisti

Riskli Gebelik

Detaylı Ultrason

3 ve 4 Boyutlu

Gebelik Takibi

Testler

NST 

Histerosalpingo grafi (Rahim ve Tüp Filmi)

Amniyosentez

Fetal Genetik Testler

Kolposkopi

Mikroçip ile Sperm Yıkama

Adet Düzensizliği

Areas of Expertise
bottom of page